Sóstói út 53. II. kötet (2011)
vissza
TARTALOMJEGYZÉK:

ELÔSZÓ
I. fejezet TÖRÉSVONAL
Felszabadu(ú)lás 1945–47
(dokumentumok)
63 év távlatából
Amirôl az iratok beszélnek...
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest
Függelék

Ismeretanyag a kor történelmi mechanizmusához
Nyugdíjügy
Felszaba/dú/lás következménye (dokumentumok)
II. fejezet KITÖRÉSI KÍSÉRLET
BBC Pályázat és annak sorsa (dokumentumok)
III. fejezet A VILLA ÉS CSONKÍTÁSA 1964–67 (dokumentumok)
Kisajátítás 1964–1967
GALÉRIA
IV. fejezet KÍSÉRT A MÚLT
Kertész ügy 1984
Amikor kísért a múlt... Igaztalanul
V. fejezet HARCBAN A JÓZAN ÉSSZEL (dokumentumok, levelezések)
Biztosítási ügy 1987
Állami Biztosító contra sértett: Sóstói út 53.
UTÓSZÓ
HELY- ÉS NÉVMUTATÓ
DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE
KÉPEK JEGYZÉKEI